Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Muhoksen Villan henkilötietolain (523/99) 10 § ja 24 § sekä  EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 01.05.2018. Viimeisin muutos 11.05.2018.

1. Rekisterinpitäjä

Muhoksen Villa, Tmi Jyri Vesikukka (y-tunnus: 2599254-4)
Perttulantie 3, 91500 Muhos
Verkkokauppa www.muhoksenvilla.com

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Jyri Vesikukka
E-mail: jyri.vesikukka@muhoksenvilla.fi

3. Rekisterin nimi

Muhoksen Villan verkkokaupan asiakasrekisteri.

4. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Keräämme henkilötietoja asiakassuhteen hoitamista varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on Muhoksen Villan (verkkokauppiaan) ja asiakkaan välinen sopimus ja siitä johtuvat lakisääteiset velvoitteet. Henkilötietojen antaminen on edellytys sopimuksen syntymiselle. Suomeksi: et voi tilata verkkokaupastamme, ellet anna henkilötietojasi.

Keräämme henkilötietoja myös omaa markkinointiamme varten. Tällöin käsittelyn oikeusperusteena on suostumus.

Emme luovuta keräämiämme tietoja ulkopuolisille.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavia tietoja:

 • Etu- ja sukunimi
 • Postiosoite
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Tiedot tilauksista

6. Henkilötietoja vastaanottavat tahot

Henkilötietojasi voivat tarpeen niin vaatiessa käyttää seuraavat tahot (tilauksen käsittelyn ja maksamisen yhteydessä, tilausta toimitettaessa sekä verkkokaupan hallinnossa kirjanpitolain vaatimusten täyttämiseksi):

 • Verkkokauppa Muhoksen VIlla ja sen työntekijät
 • Maksunvälittäjä, joka vastaanottaa asiakkaan maksun (ei tällä hetkellä käytössä)
 • Kuljetusyritys, joka kuljettaa tavaran asiakkaalle (Matkahuolto / Posti)
 • Tilitoimisto, joka kirjaa tilauksen Muhoksen Villan kirjanpitoon
 • Tilintarkastaja, joka tarkastaa Muhoksen Villan kirjanpidon
 • Yritys, joka ylläpitää verkkosivujamme

7. Henkilötietojen säilytysajat ja säilytyksen perusteet

 • verkkokaupassa viiden (5) vuoden ajan (sopimus)
 • sähköpostiarkistossa seitsemän (7) vuoden ajan (kirjanpitolaki)
 • kirjanpitoaineistossa seitsemän (7) vuoden ajan (kirjanpitolaki)

8. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta itseltään.

Muhoksen Villa kerää verkkokaupan kävijätietoa myös Google Analytics- ja Facebook Pixel -kävijäseurantatyökalujen avulla. Tätä tietoa ei kuitenkaan edes voida henkilöidä yksilötasolle, vaan tietoa kerätään verkkokäyttäytymiseen perustuvaa remarketingia ja markkinoinnin vaikuttavuuden tilastollista arviointia varten (esim. kampanjoiden vaikutus verkkokaupan kävijämääriin).

9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Asiakastietoja ei luovuteta Muhoksen Villan ulkopuolelle muuten kuin erillisen sopimuksen, asiakkaan antaman suostumuksen ja/tai nimenomaisten säädösten mukaan.

Muhoksen Villa voi luovuttaa tietoja voimassaolevan lainsäädännön rajoissa myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle mm. tietojen teknisen ylläpidon ja käsittelyn toteuttamiseksi yhteistyökumppaneiden toimesta. Tällä hetkellä EU:n tai ETA:n ulkopuolella toimivia yhteistyökumppaneita ovat Facebook ja Google (Google Analytics), jotka noudattavat EU:n ja Yhdysvaltojen välistä Privacy Shield -sopimusta.

10. Automaattinen päätöksenteko

Kerättyjä henkilötietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon eikä profilointiin

11. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse
Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin
Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään

12. Rekisterissä olevani oikeudet

Rekisterissä olevalla on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on henkilötietorekisteriin talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa. Rekisteröidyllä on:

 • oikeus rekisterissä olevien tietojen oikaisemiseen
 • oikeus käsittelyn rajoittamiseen (esimerkiksi markkinointikielto)
 • oikeus vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti
 • oikeus peruuttaa suostumus (esimerkiksi peruuttaa suostumus markkinointiin)
 • oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Huom! “Oikeus tulla unohdetuksi” pätee vain silloin, jos rekisterinpitäjällä (Muhoksen Villa) ei ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa henkilötietojen käsittelyä.

13. Evästeiden (cookies) käyttö Muhoksen Villan sivuilla

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivuston mm. tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaallemme hänen yksilöityjen tarpeidensa mukaisia tietoja ja palveluita.

Evästeiden avulla kerättyjä tietoja voidaan hyödyntää myös viestinnän ja markkinoinnin kohdentamisessa sekä markkinointitoimenpiteiden optimoinnissa. Vierailijaa ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla. Evästeiden avulla saatua tietoa voidaan kuitenkin liittää käyttäjältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin tietoihin, esimerkiksi käyttäjän täyttäessä lomakkeen sivustollamme.

Oikeutesi sivuillamme vierailevana käyttäjänä on mahdollisuus koska tahansa estää evästeiden käyttö muuttamalla käyttämäsi selaimen asetuksia. Useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen ja jo tallennettujen evästeiden poistamisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta. On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia verkkopalveluidemme asianmukaiselle toimimiselle.

Huom! Evästeiden tai evästeluokkien käytöstä poistaminen ei vielä poista evästettä selaimestasi, vaan sinun on tehtävä se itse selaimesi asetusten kautta. Lisätietoa evästeistä ja niiden käytön rajoittamisesta saat sivulta www.aboutcookies.org.

13.1 Erilaiset evästetyypit

Jotkin evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa esim. markkinointitarkoituksiin. Toiminnallisten evästeiden avulla verkkosivumme tarjoavat parempia ja yksilöllisempiä ominaisuuksia.

Käyttäytymistä mittaavat evästeemme keräävät tietoa siitä, miten vierailijat käyttävät verkkosivujamme (esim. suosituimmat ja pisimpään luetut sivut). Nämä evästeet eivät yksilöi käyttäjiä, vaan ne ovat anonyymejä ja niitä käytetään ainoastaan parantamaan nettisivujen käyttäjäkokemusta.
Käyttäytymismittauksiin käytetään Google Analytics -evästeitä. Näiden evästeiden keräämät tiedot siirretään ja tallennetaan Googlen palvelimille, joista osa saattaa sijaita EU:n ulkopuolella ja joihin tässä tapauksessa sovelletaan paikallista tietosuojalainsäädäntöä. Valinta siitä, missä päin maailmaa sijaitsevia palvelimia tietojen tallentamiseen käytetään, ei ole meidän päätettävissämme.

Sivustomme käyttää myös Facebookin evästeitä. Näiden evästeiden keräämä tieto saatetaan siirtää ja tallentaa Facebookin palvelimille, jotka voivat sijaita EU:n ulkopuolella. Valinta siitä, missä päin maailmaa sijaitsevia palvelimia tietojen tallentamiseen käytetään, ei ole meidän päätettävissämme.

Sivustolla voidaan käyttää Facebook-pikseliä. Se on sivuilla oleva koodinpätkä, jonka avulla verkkosivua voidaan uudelleenmarkkinoida Facebookissa. Pikseli mahdollistaa mainoksien näyttämisen sivustostamme kiinnostuneille ihmisille sekä kohderyhmien luomisen mainontaa varten. Pikseli ei yksilöi kävijöitä, vaan kävijät säilyvät anonyymeinä verkkopalvelun ylläpitäjälle.

Sivuillamme on painikkeita, joiden avulla käyttäjä voi jakaa mielenkiintoiseksi kokemansa sisällön verkossa ja sosiaalisessa mediassa. Jakamispainikkeita käytettäessä valitsemaltasi palvelulta voidaan asettaa eväste laitteellesi. Nämä evästeet eivät ole Muhoksen Villan  hallinnassa. Lisätietoja kaikkien kolmannen osapuolen evästeiden käytöstä saat kyseisen osapuolen verkkosivulta. Verkkosivumme saattaa hyväksyä näiden kolmansien osapuolten palveluiden evästeet. Näitä voivat olla esimerkiksi Facebook- tai Google-palveluiden kautta näytettävät mainokset.
Lisätietoja eri evästetyypeistä saat myös osoitteesta www.aboutcookies.org .