Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Tmi Jyri Vesikukka (y-tunnus: 2599254-4)

Perttulantie 3, 91500 Muhos

Verkkokauppa www.muhoksenvilla.com

 

 

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Jyri Vesikukka

Puh: 050 4631959

E-mail: jyri.vesikukka@elisanet.fi

 

Rekisterin nimi

Muhoksen Villan verkkokaupan asiakasrekisteri.

 

Rekisterin pitämisen peruste

Henkilö on rekisteröitynyt Muhoksen Villan verkkokauppaan ja/tai tilannut verkkokaupasta tuotteita.

 

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on Muhoksen Villan asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Rekisterin tietoja voidaan käyttää Muhoksen Villan oman mainonnan kohdistamiseen, luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille.

Rekisterin tietosisältö

Rekisterisisältää seuraavia tietoja:

  • Etu- ja sukunimi
  • Postiosoite
  • Puhelinnumero
  • Sähköpostiosoite
  • Tiedot tilauksista

Tietojen lähteet

Rekisteröitäväksi tulevat ne tiedot, jotka asiakas itse antaa Muhoksen Villan verkkosivustoilla.

 

Tietojen luovutus

Rekisterin tiedot ovat vain Muhoksen Villan käytössä, eikä niitä luovuteta yrityksen ulkopuolelle.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot on tallennettu tietokantoihin, jotka on suojattu salasanoilla ja/tai ovat muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Rekisterin käyttöoikeuksia ei luovutet sivullisille.

Pin It on Pinterest

Jaa somessa: